Poľovnícke združenie " HORIDÓ "

pôsobnosť: Bez revíru            IČO 53108313

štatutárny zástupca:

Karol Petržílka


Bronzová 43

851 10 Bratislava

 

telefón: 0919 659955
e-mail:  horido.2020@gmail.com


poľovnícky hospodár: