PZ "Urbár" Záhorská Bystrica- zrušená

IČO: 31147640
sídlo:

Bratislavská 12
841 06 Bratislava

pôsobnosť: (bez revíru)

štatutárny zástupca:

Tomáš Besedič (predseda)
Bratislavská 12
841 06 Bratislava

 

telefón: 02/65956609