PZ Solírov Dolné Orešany v likvidácii

IČO: 35592737
sídlo:

Jasencova 35
841 08 Bratislava

pôsobnosť: (bez revíru)

štatutárny zástupca:

Ing. Juraj Rubína (predseda)
Jasencova 35
841 07 Bratislava

 

telefón: 0915/052953