PS Vajnory

IČO: 42446210
DIČ:  
sídlo:

Rybničná 14
831 07 Bratislava

pôsobnosť: PR Vajnory

štatutárny zástupca:

Ján Panák (predseda)
Rybničná 14
831 07 Bratislava

 

telefón: 0903/968069
e-mail: janpanak@centrum.sk


poľovnícky hospodár:

Jiří Chudý
Pri Struhe 46
831 07 Bratislava

 

telefón: 0902/358127
e-mail: jiri.chudy@gmail.com