PS Záhorská Bystrica

IČO: 30796237
DIČ: 2020847950
sídlo:

Čsl. Tankistov 9
841 06 Bratislava

pôsobnosť: PR Záhorská Bystrica

štatutárny zástupca:

Ing. Rudolf Hurbanič (predseda)
Čsl. Tankistov 9
841 06 Bratislava

 

telefón: 0905/311866
e-mail: rudolf.hurbanic@azet.sk


poľovnícky hospodár:

Milan Brštiak
Pútnická 140
841 06 Bratislava

 

telefón: 0905/409469
e-mail: brstiak.m@hotmail.com