PZ Jarovce

IČO: 17814402
sídlo:

Námestie Hraničiarov 27
851 03 Bratislava

pôsobnosť: (bez revíru)

štatutárny zástupca:

Ing. Vladimír Harvan (predseda)
Námestie Hraničiarov 27
851 03 Bratislava

 

telefón: 0905/202130
e-mail: vladimir.harvan@centrum.sk


poľovnícky hospodár:

Martin Wolf
Koreňová 24
851 10 Bratislava

 

telefón: 0903/215942
e-mail: wolf.m.999@gmail.com