Aktuality

 

 

INFORMÁCIA

 

z Rady MsO SPZ Bratislava zo dňa 9.7.2020

 V programe Rady MsO SPZ Bratislava , ktorá sa konala 9.7.2020 v Devínskej Novej Vsi, bolo slávnostné odovzdanie poľovníckych vyznamenaní a ocenení , vyznamenaným členom MsO SPZ Bratislava.

Všetkým vyznamenaným a oceneným poľovníčkam a poľovníkom z 
MsO SPZ Bratislava srdečne blahoželáme a  ďakujeme za ich poctivú dobrovoľnú prácu v prospech našej prírody a za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku.

Fotodokumentácia :

CX9B0340.JPGCX9B0344.JPGCX9B0350.JPGCX9B0342.JPGCX9B0352.JPGCX9B0368.JPGCX9B0378.JPGCX9B0381.JPGCX9B0383.JPGCX9B0390.JPGCX9B0399.JPGCX9B0404.JPGCX9B0406.JPGCX9B0420.JPGCX9B0420.JPGCX9B0427.JPGCX9B0428.JPGCX9B0434.JPG

 

 

 

I N F O R M Á C I A 

Strelecký prebor B-60 o pohár predsedu MsO SPZ Bratislava sa konal dňa 13.6.2020 na strelnici " Na Plácku " v Záhorskej Bystrici. Vzhľadom na obmedzenia súvisiace s výskytom COVID 19, boli podmienky streleckého preboru prispôsobené tejto situácii.

Podstatné však je , že život sa po epidémii CORONA vírusu pomaly vracia do svojich koľají a poľovníci, ktorí počas pandémie vykonávali len činnosti, súvisiace s ochranou voľne žijúcej zveri, sa môžu venovať i voľnočasovým aktivitám.

Predmetný strelecký prebor sa konal pod záštitou Mestskej organizáácie SPZ Bratislava. Viedol ho tajomník MsO SPZ Bratislava, Ing. Ján Martinovič. Logistické zabezpečnie preboru, ktoré bolo hodnotené účastníkmi na výbornú, zabezpečovala Poľovnícka spoločnosť Záhorská Bystrica, na čele s predsedom a zároveň predsedom osvetovej komisie MsO SPZ BA Ing. Rudolfom Hurbaničom a hospodárom PS Záhorská Bystrica a zároveň predsedom streleckej komisie MsO SPZ BA Milanom Brštiakom a ďalšími poľovníkmi.

Výborný guláš navaril pán Ján Hasoň.

Víťazom preboru sa stal náš člen MsO SPZ

pán Ľubomír Borák

Fotografie z preboru vyhotovil  náš člen MsO SPZ, pán MUDr. Ján Šimo, MBA, za čo mu srdečne ďakujeme.

 


NASTUP RIADIACI.jpg
Poháre a cenyVíťaz preboruVITAZI_DSC3876.jpgHASON.jpgHostia zo StupavyPRI GULASI.jpgPRI GULASI 2.jpgPRIPRAVA.jpgPRI GULASI 4.jpgBRATRANEC.jpg

DEBATA .jpg
_____________________

 

 

I N F O R M Á C I A

Krúžok mladých priateľov prírody a poľovníctva ( KMPPP) pri ZŠsMŠ Hargašova ul. v Záhorskej Bystrici, pod vedením Ing. Rudolfa Hurbaniča sa zúčastnil  dňa 15.6.2019 na Okresnej súťaži  KMPPP , ktorú organizovala OkO SPZ Šala. Súťaž sa konala v poľovníckom zariadení  v Trnovci nad Váhom. Deti zo Záhorskej Bystrice preukázali v súťaži veľmi dobré vedomosti. Medzi najlepších patrili deti Mišík a Pavlíková. Ďakujeme vedúcemu krúžku Ing. Hurbaničovi, jeho kolegom Majovi Bilačičovi a Vladovi Liďákovi a samozrejme deťom z krúžku za vzornú reprezentáciu.

Fotografie zo súťaže :

Okresná súťaž KMPPP 15.6.2019 Šaľa

Okresná súťaž KMPPP v Šali 

Okresná súťaž KMPPP v Šali

 

_________________________________________________

 

INFORMÁCIA 

 

Členské v SPZ ( vrátane povinného poistného) na roky 2021 a ďalšie,je možné  uhradiť bezhotovostným prevodom, alebo vkladom na účet MsO SPZ Bratislava

IBAN : SK 15 0900 0000 0001 7852 8427

na jeden rok v sume 20,00 € s VS 2021 a KS 0308, alebo

na  5 rokov v sume 100,00 € s VS 20212025 a KS 0308, alebo

na 10 rokov v sume 200,00 € s VS 20212030 a KS 0308

Do poznámky prosím uveďte svoje meno a priezvisko

 

___________________________________________________

 

 

 

 

O Z N A M

Dávame do pozornosti všetkým členom Slovenského poľovníckeho zväzu, aby si skontrolovali termín platnosti členstva v SPZ a v prípade jeho trvania len do konca roku 2020 si členstvo včas  do konca roku 2020 predĺžili. Doba trvania platnosti členstva v SPZ je totožná s dobou trvania platnosti poľovného lístka.  Platnosť poľovného lístka si je potrebné predĺžiť najneskôr 30 dní pred  jej vypršaním . Výška členského v SPZ sa nezmenila a zostáva v sume 20,00 € na kalendárny rok. V tejto sume je zahrnuté aj povinné poistenie za škody, spôsobené pri výkone práva poľovníctva, podľa zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z. v platnom  znení. 

Členské možno uhradiť na 1 rok, 5 rokov, alebo 10 rokov, podľa toho, na akú dobu plánujete predĺžiť platnosť poľovného lístka.

Stránkové hodiny kancelárie MsO SPZ Bratislava sú v pondelok od 8,00 do 15,00 a v stredu od 8,00 do 17,00 

Obedňajšia prestávka je od 12,00 do 13,00

 

 

_____________________________________