Aktuality

   

P O Z V Á N K A 

Mestská organizácia SPZ Bratislava pozýva svojich členov priaznivcov poľovníckeho strelectva na poľovnícke preteky družstiev v poľovníckom päťboji " O pohár predsedu MsO SPZ Bratislava".

Preteky sa budú konať dňa 1.10.2022 na Poľovníckej strelnici PS Záhorská Bystrica " Na Plácku "

Propozície streleckých pretekov sú tu : Propozície poľovníckeho päťboja - družstvá

                               

                                                         

I N F O R M Á C I A

Predseda kynologickej komisie MsO SPZ Bratislava pán Rastislav Jesenický oznamuje termíny kynologických akcií na rok 2022.

Plán kynologických akcií na rok 2022 je tu: Plán Kynologických podujatí na rok 2022

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

Predseda streleckej komisie MsO SPZ Bratislava pán Milan Brštiak  pozýva poľovníkov - strelcov a priateľov poľovníckeho strelectva na strelecké podujatia, ktoré sa uskutočňujú na Poľovníckej strelnici PS Záhorská Bystrica  " Na Plácku " v roku 2022. 

Plán streleckých podujatí je tu : Plán streleckých podujatí Strelnica " Na Plácku " 

 

 

 

INFORMÁCIA 

 o možnosti úhrady členského v SPZ ( vrátane povinného poistného ) na roky 2023 a ďalšie roky

      Vážení kolegovia poľovníci, členovia MsO SPZ Bratislava,

      za účelom predĺženia platnosti členstva v SPZ a následne predĺženia platnosti poľovného lístka na roky 2022 a ďalšie roky, je možné vykonať úhradu členského v SPZ ( vrátane povinného poistného) vkladom v hotovosti, alebo bankovým prevodom na účet  MsO SPZ Bratislava.

       Číslo účtu : IBAN : SK15 0900 0000 0001 7852 8427

       Členské je možno uhradiť na 1 rok, na 5 rokov, alebo na 10 rokov podľa toho, na akú dobu budete požadovať poľovný lístok.

       Výška členského na rok 2023 je 20,00 €, Variabilný symbol je 2023.

       Výška členského na roky 2023 až 2027 , t.j. na 5 rokov je 100,00 €. Variabilný symbol je       20232027.

        Výška členského na roky 2023 až 2032 , t.j. na 10 rokov je 200,00 €. Variabilný symbol je             20232032

        Do správy pre prijímateľa uveďte prosím svoje meno a priezvisko a adresu.

        Po pripísaní úhrady členského na účet Vám následne bude vyhotovený poistný certifikát, potrebný pre predĺženie platnosti poľovného lístka v Obvodnej poľovníckej komore. 

        Tento certifikát o poistení zodpovednosti za škody, spôsobené pri výkone práva poľovníctva, ktorý platí pre všetky členské štáty Európskej únie, Vám vydáme buď osobne v Kancelárii MsO SPZ Bratislava, Heyrovského 1, počas stránkových hodín, alebo Vám ho podľa Vášho želania zašleme poštou, alebo e-mailom na Vašu e-mailovú adresu. 

        V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte  počas stránkových hodín v pondelok a v stredu na telefónnom  čísle 02/62410149, alebo na mobil 0911 976 269, resp. mailom na adresu: polovnici@msospzba.sk. V súrnych prípadoch mimo úradných hodín je moje  súkromné telefónne číslo : 0948 231183.

 

        S pozdravom " Poľovníctvu zdar ! "

         Ing. Eduard Pokorný

         predseda MsO SPZ Bratislava