Aktuality

P E T Í C I A

za reguláciu početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR

Petičný hárok : Petičný hárok - regulácia početnosti medveďa hnedého na Slovensku

 

____________________-

 

P O Z V Á N K A

Strelecká komisia  MsO SPZ Bratislava a OPK Bratislava  Vás pozýva na strelecké preteky, ktoré sa uskutočnia na Poľovníckej strelnici PS Záhorská Bystrica " Na Plácku " v roku 2020.

Plán streleckých podujatí v roku 2020 a propozície sú v prílohe.

Plán streleckých podujatí 2020Propozície B-60 2020Propozície M-400 2020

 

_______________________________________

 

 

I N F O R M Á C I A

Krúžok mladých priateľov prírody a poľovníctva ( KMPPP) pri ZŠsMŠ Hargašova ul. v Záhorskej Bystrici, pod vedením Ing. Rudolfa Hurbaniča sa zúčastnil  dňa 15.6.2019 na Okresnej súťaži  KMPPP , ktorú organizovala OkO SPZ Šala. Súťaž sa konala v poľovníckom zariadení  v Trnovci nad Váhom. Deti zo Záhorskej Bystrice preukázali v súťaži veľmi dobré vedomosti. Medzi najlepších patrili deti Mišík a Pavlíková. Ďakujeme vedúcemu krúžku Ing. Hurbaničovi, jeho kolegom Majovi Bilačičovi a Vladovi Liďákovi a samozrejme deťom z krúžku za vzornú reprezentáciu.

Fotografie zo súťaže :

Okresná súťaž KMPPP 15.6.2019 Šaľa

Okresná súťaž KMPPP v Šali 

Okresná súťaž KMPPP v Šali

 

_________________________________________________

 

 

POZOR  ZMENA

Z dôvodu, že cesta autobusom na oslavy Dňa S. Huberta do Betliara je cca 360 km, bude plánovaný zájazd dvojdňový. Ubytovanie je zabezpečené v Penzione Adriana v Rožňave.

Informácie sú uvedené nižšie.

 

________________________________

 

Dni Sv.Huberta_2019.jpg

 Dni Svätého Huberta Betliar 2019

DSH 2019 Betliar - plagat.jpg

 O Z N A M

Rada MsO SPZ Bratislava odsúhlasila pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov autobusový zájazd na Dni sv. Huberta, ktoré sa budú konať v dňa 7. septembra 2019 ( vzhľadom na plánované opravy kaštieľa vo Sv. Antone )  

 v Kaštieli Betliar , okr. Rožňava

Zájazd sa uskutoční dňa  6. a 7.9.2019 a bude dvojdňový s prespaním v Rožňave.

 

Prihlásiť sa možno počas stránkových hodín v pondelok a v stredu , najneskôr do 26.8.2019 v kancelárii MsO SPZ Bratislava, Heyrovského ul. č. 1 osobne, alebo na telefónných číslach 02/62410149, alebo 0911 976269, alebo na e-mailovej adrese polovnici@spzba.sk.

Cena zájazdu za 1 osobu vrátane nocľahuje 20,00 €.

Odchod autobusu bude spred hotela Devín, na Rázusovom nábreží, dňa 6.9.2019 o 13,30 h

 _____________________________

 

 

O Z N A M

Od 8. januára 2018 bude Kancelária MsO SPZ Bratislava a Kancelária OPK Bratislava presťahovaná na novú adresu :

841 03 Bratislava , Heyrovského 1 ( Mestská časť Bratislava - Lamač)

______________________________________________________

 

 

Členské v SPZ je možné  uhradiť bezhotovostným prevodom, alebo vkladom na účet MsO SPZ Bratislava

IBAN : SK 15 0900 0000 0001 7852 8427

na jeden rok v sume 20,00 € s VS 2020 a KS 0308, alebo

na  5 rokov v sume 100,00 € s VS 20202024 a KS 0308, alebo

na 10 rokov v sume 200,00 € s VS 20202029 a KS 0308

Do poznámky prosím uveďte svoje meno a priezvisko

 

___________________________________________________

 

 

 

 

O Z N A M

Dávame do pozornosti všetkým členom Slovenského poľovníckeho zväzu, aby si skontrolovali termín platnosti členstva v SPZ a v prípade jeho trvania len do konca roku 2019 si členstvo včas  do konca roku 2019 predĺžili. Doba trvania platnosti členstva v SPZ je totožná s dobou trvania platnosti poľovného lístka.  Platnosť poľovného lístka si je potrebné predĺžiť najneskôr 30 dní pred  jej vypršaním . Výška členského v SPZ sa nezmenila a zostáva v sume 20,00 € na kalendárny rok. V tejto sume je zahrnuté aj povinné poistenie za škody, spôsobené pri výkone práva poľovníctva, podľa zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z. v platnom  znení. 

Členské možno uhradiť na 1 rok, 5 rokov, alebo 10 rokov, podľa toho, na akú dobu plánujete predĺžiť platnosť poľovného lístka.

Stránkové hodiny kancelárie MsO SPZ Bratislava sú v pondelok od 8,00 do 15,00 a v stredu od 8,00 do 17,00 

Obedňajšia prestávka je od 12,00 do 13,00

 

 

_____________________________________