Aktuality

 

Vážené kolegyne a kolegovia poľovníci,

z dôvodu zamedzenia šírenia sa  koronavírusu Covid - 19, prosím aby ste zvážili v týchto dňoch svoju návštevu Kancelárie MsO SPZ Bratislava a uprednostnili vybavenie svojich  poľovníckych záležitostí formou       e-mailu, alebo telefonicky počas úradných hodín v pondelok od 8,00 do 15,00 a v stredu od 8,00 do 17,00. Naše mobilné  telefónne číslo je 0911 976 269 , e-mailová adresa je polovnici@spzba.sk, alebo polovnici@msospzba.sk

Mobilné telefónne číslo na Obvodnú poľovnícku komoru Bratislava je 0911 992 882, e- mail : bratislava@opk.sk

 

Ďakujem Vám za pochopenie a porozumenie.

            Dávajte prosím na seba pozor !

 

                                                                                               Ing. Eduard Pokorný

                                                                                                predseda MsO SPZ 

 

 

 

P O Z V Á N K A

Strelecká komisia  MsO SPZ Bratislava a OPK Bratislava  Vás pozýva na strelecké preteky, ktoré sa uskutočnia na Poľovníckej strelnici PS Záhorská Bystrica " Na Plácku " v roku 2020.

Plán streleckých podujatí v roku 2020 a propozície sú v prílohe.

Plán streleckých podujatí 2020Propozície B-60 2020Propozície M-400 2020

Strelecké preteky  B-60 sa 13.6.2020

budú konať

Podmienkou je nosenie tvárových rúšok a rukavíc a dodržanie predpísaných hygienicko - epidemiologických opatrení

_______________________________________

 

 

I N F O R M Á C I A

Krúžok mladých priateľov prírody a poľovníctva ( KMPPP) pri ZŠsMŠ Hargašova ul. v Záhorskej Bystrici, pod vedením Ing. Rudolfa Hurbaniča sa zúčastnil  dňa 15.6.2019 na Okresnej súťaži  KMPPP , ktorú organizovala OkO SPZ Šala. Súťaž sa konala v poľovníckom zariadení  v Trnovci nad Váhom. Deti zo Záhorskej Bystrice preukázali v súťaži veľmi dobré vedomosti. Medzi najlepších patrili deti Mišík a Pavlíková. Ďakujeme vedúcemu krúžku Ing. Hurbaničovi, jeho kolegom Majovi Bilačičovi a Vladovi Liďákovi a samozrejme deťom z krúžku za vzornú reprezentáciu.

Fotografie zo súťaže :

Okresná súťaž KMPPP 15.6.2019 Šaľa

Okresná súťaž KMPPP v Šali 

Okresná súťaž KMPPP v Šali

 

_________________________________________________

 

 

 

Členské v SPZ je možné  uhradiť bezhotovostným prevodom, alebo vkladom na účet MsO SPZ Bratislava

IBAN : SK 15 0900 0000 0001 7852 8427

na jeden rok v sume 20,00 € s VS 2020 a KS 0308, alebo

na  5 rokov v sume 100,00 € s VS 20202024 a KS 0308, alebo

na 10 rokov v sume 200,00 € s VS 20202029 a KS 0308

Do poznámky prosím uveďte svoje meno a priezvisko

 

___________________________________________________

 

 

 

 

O Z N A M

Dávame do pozornosti všetkým členom Slovenského poľovníckeho zväzu, aby si skontrolovali termín platnosti členstva v SPZ a v prípade jeho trvania len do konca roku 2019 si členstvo včas  do konca roku 2019 predĺžili. Doba trvania platnosti členstva v SPZ je totožná s dobou trvania platnosti poľovného lístka.  Platnosť poľovného lístka si je potrebné predĺžiť najneskôr 30 dní pred  jej vypršaním . Výška členského v SPZ sa nezmenila a zostáva v sume 20,00 € na kalendárny rok. V tejto sume je zahrnuté aj povinné poistenie za škody, spôsobené pri výkone práva poľovníctva, podľa zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z. v platnom  znení. 

Členské možno uhradiť na 1 rok, 5 rokov, alebo 10 rokov, podľa toho, na akú dobu plánujete predĺžiť platnosť poľovného lístka.

Stránkové hodiny kancelárie MsO SPZ Bratislava sú v pondelok od 8,00 do 15,00 a v stredu od 8,00 do 17,00 

Obedňajšia prestávka je od 12,00 do 13,00

 

 

_____________________________________