Aktuality

 

 O Z N A M

Rada MsO SPZ Bratislava odsúhlasila pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov autobusový zájazd na Dni sv. Huberta, ktoré sa budú konať v dňoch ............ septembra 2019 vo Sv. Antone.

Zájazd sa uskutoční dňa ............... a bude jednodňový.

Prihlásiť sa možno počas stránkových hodín v pondelok a v stredu , najneskôr do  ................ v kancelárii MsO SPZ Bratislava, Heyrovského ul. č. 1 osobne, alebo na telefónných číslach 02/62410149, alebo 0911 976269, alebo na e-mailovej adrese polovnici@spzba.sk.

Cena zájazdu za 1 osobu je 5,00 €.

Odchod autobusu bude spred hotela Devín, na Rázusovom nábreží, dňa ...........................

 ( termíny budú včas doplnené )

 O Z N A M

Výsledková listina zo streleckého preboru B-60 o pohár predsedu MsO SPZ Bratislava, ktorý organizovala PS Záhorská Bystrica dňa 16.6.2018 je TU: Výsledková listina zo streleckého preboru o pohár predsedu MsO SPZ Bratislava

POZVÁNKA

MsO SPZ Bratislava pozýva všetkých priaznivcom brokovej streľby na asfaltové holuby na strelecký pretek o pohár predsedu MsO SPZ Bratislava ktorý sa uskutoční

dňa 16. júna 2018

na strelnici Na Plácku v Záhorskej Bystrici.

Propozície sú uvedené TU:  O pohár predsedu MsO SPZ Bratislava

 

VÝSLEDKOVÁ  LISTINA

streleckých pretekov " O pohár predsedu Poľovníckej spoločnosti Záhorská Bystrica "

 B 60,  zo dňa 12.5.2018, konaných na strelnici Plácek v Záhorskej Bystrici

 I. miesto - Macho František

II. miesto - Klas František

III. miesto - Fulier Ladislav

IV. miesto - Maier Robert

V. miesto -  Sipos Fridrich

  

_________________________________________

O Z N A M

Od 8. januára 2018 bude Kancelária MsO SPZ Bratislava a Kancelária OPK Bratislava presťahovaná na novú adresu :

841 03 Bratislava , Heyrovského 1 ( Mestská časť Bratislava - Lamač)

______________________________________________________

 

 

Členské v SPZ je možné  uhradiť bezhotovostným prevodom, alebo vkladom na účet MsO SPZ Bratislava

IBAN : SK 15 0900 0000 0001 7852 8427

na jeden rok v sume 20,00 € s VS 2019 a KS 0308, alebo

na  5 rokov v sume 100,00 € s VS 20192023 a KS 0308, alebo

na 10 rokov v sume 200,00 € s VS 20192028 a KS 0308

Do poznámky prosím uveďte svoje meno

 

___________________________________________________

 

 

 

 

O Z N A M

Dávame do pozornosti všetkým členom Slovenského poľovníckeho zväzu, aby si skontrolovali termín platnosti členstva v SPZ a v prípade jeho trvania len do konca roku 2018 si členstvo včas  do konca roku 2018 predĺžili. Doba trvania platnosti členstva v SPZ je totožná s dobou trvania platnosti poľovného lístka.  Platnosť poľovného lístka si je potrebné predĺžiť najneskôr 30 dní pred  jej vypršaním . Výška členského v SPZ sa nezmenila a zostáva v sume 20,00 € na kalendárny rok. V tejto sume je zahrnuté aj povinné poistenie za škody, spôsobené pri výkone práva poľovníctva, podľa zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z. v platnom  znení. 

Členské možno uhradiť na 1 rok, 5 rokov, alebo 10 rokov, podľa toho, na akú dobu plánujete predĺžiť platnosť poľovného lístka.

Stránkové hodiny kancelárie MsO SPZ Bratislava sú v pondelok od 8,00 do 15,00 a v stredu od 8,00 do 17,00 

Obedňajšia prestávka je od 12,00 do 13,00

 

 

_____________________________________