Aktuality

 

P O Z V Á N K A

Komisia osvety Mestskej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Bratislava pozýva touto cestou všetkých poľovníkov a priateľov poľovníctva a prírody na 

Reprezentačný ples Bratislavských poľovníkov   

   ktorý sa uskutoční dňa 3. februára 2023 od 19,00

v Spoločenskom Dome v Bratislave - Záhorskej Bystrici

       Cena lístka na osobu je 50,00 €

V cene sú dve večere víno a drobné občerstvenie.

V programe je i bohatá tombola

Lístky na ples si možno zakúpiť v Kancelárii Mestskej organizácie SPZ Bratislava, Heyrovského ulica č. 1 v mestskej časti Bratislava Lamač, každý pondelok a stredu od 8,00 do 15,00

Informácie o plese možno dostať na telefónnych číslach : 0903 206777, alebo 0905 311866

__________________________________________________________________________________

 

                                                                 INFORMÁCIA 

 o možnosti úhrady členského v SPZ ( vrátane povinného poistného ) na roky 2023 a ďalšie roky

      Vážení kolegovia poľovníci, členovia MsO SPZ Bratislava,

      za účelom predĺženia platnosti členstva v SPZ a následne predĺženia platnosti poľovného lístka na roky 2023 a ďalšie roky, je možné vykonať úhradu členského v SPZ ( vrátane povinného poistného) vkladom v hotovosti, alebo bankovým prevodom na účet  MsO SPZ Bratislava.

       Číslo účtu : IBAN : SK15 0900 0000 0001 7852 8427

       Členské je možno uhradiť na 1 rok, na 5 rokov, alebo na 10 rokov podľa toho, na akú dobu budete požadovať poľovný lístok.

       Výška členského na rok 2023 je 20,00 €, Variabilný symbol je 2023.

       Výška členského na roky 2023 až 2027 , t.j. na 5 rokov je 100,00 €. Variabilný symbol je       20232027.

        Výška členského na roky 2023 až 2032 , t.j. na 10 rokov je 200,00 €. Variabilný symbol je             20232032

        Do správy pre prijímateľa uveďte prosím svoje meno a priezvisko a adresu.

        Po pripísaní úhrady členského na účet Vám následne bude vyhotovený poistný certifikát, potrebný pre predĺženie platnosti poľovného lístka v Obvodnej poľovníckej komore. 

        Tento certifikát o poistení zodpovednosti za škody, spôsobené pri výkone práva poľovníctva, ktorý platí pre všetky členské štáty Európskej únie, Vám vydáme buď osobne v Kancelárii MsO SPZ Bratislava, Heyrovského 1, počas stránkových hodín, alebo Vám ho podľa Vášho želania zašleme poštou, alebo e-mailom na Vašu e-mailovú adresu. 

        V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte  počas stránkových hodín v pondelok a v stredu na telefónnom  čísle 02/62410149, alebo na mobil 0911 976 269, resp. mailom na adresu: polovnici@msospzba.sk. V súrnych prípadoch mimo úradných hodín je moje  súkromné telefónne číslo : 0948 231183.

 

        S pozdravom " Poľovníctvu zdar ! "

         Ing. Eduard Pokorný

         predseda MsO SPZ Bratislava 

___________________________________________________________________________________

 

                                                    

 INFORMÁCIA

 

                                                     PLÁN

             streleckých podujatí MsO SPZ Bratislava na rok 2023

 

 

Plán streleckých podujatí na rok 2023 

___________________________________________________________________________________