Aktuality

 

_________________________________________________________________

 

   O S V E T A

PLÁN

AUTOBUSOVÝCH ZÁJAZDOV NA POĽOVNÍCKE VÝSTAVY V ROKU 2024

 

1. Autobusový zájazd jednodenný na poľovnícku výstavu SILVA REGINA - BRNO dňa 9.4.2024.

    Odchod autobusu je o 7,30 od Hotela Devín. Cena zájazdu je 10,00 € za osobu

    Prihlášky sú uzavreté.

 

2. Autobusový zájazd dvojdenný na poľovnícku výstavu NATURA VIVA -  LYSÁ NAD LABEM

    dňa 23.5.2024 a 24.5.2024 s prespaním v Prahe. Odchod autobusu je o 7,00 od Hotela Devín

    Cena zájazdu je 20 € za osobu. Ubytovanie v Prahe je zabezpečené v

    Hoteli Braník v dvoj a troj- lôžkových izbách. Cena za nocľah je cca 35,00 €  za osobu. 

    Cenu za nocľah je potrebné uhradiť vopred pri prihlásení sa na zájazd v kancelárii

     MsO SPZ Bratislava


     Prihlásiť sa možno do 8.4.2024

 

3. Autobusový zájazd jednodenný na celoslovenské oslavy DŇA Sv. HUBERTA  Sv. ANTON

    September 2024 - Termín bude upresnený

 

    Záujemcovia na zájazd do Brna sa  môžu prihlásiť na e-mail : polovnici@msospzba.sk

    alebo osobne v kancelárii Mestskej organizácie SPZ Bratislava, Heyrovského 1,

    na zájazd do Prahy a Lysej nad Labem osobne v kancelárii a uhradiť cenu za nocľah,

    vždy a pracovných dňoch

    t.j. pondelok od 08,00 do 12,00  a od 13,00 do 15,00

          stredu od 08,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00

    

 

 

__________________________________________________________________

 

   S T R E L E C T V O 

PLÁN STRELECKÝCH  PODUJATÍ NA ROK 2024

 

Vážené členky a členovia Mestskej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Bratislava,

v prílohe je plán streleckých podujatí MsO SPZ Bratislava a OPK Bratislava na rok 2024

Tešíme sa na Vašu účasť ! 

 

Plán streleckých podujatí na rok 2024 

Propozície M - 400 2024

Propozície B-60 2024

Prihlásiť sa možno u predsedu streleckej komisie MsO SPZ Bratislava

p. Milana Brštiaka, tel.: 0905 409469

 

_______________________________________________________________ 

Výsledková listina

zo streleckých pretekov " B - 60 " MsO SPZ Bratislava a OPK Bratislava

zo dňa 13.4.2024 

       

I. miesto     TARDÍK  Jakub   46 bodov

II. miesto    BEITZ               44 bodov

III. miesto   MERTL              42 bodov

IV. miesto    MAIER              42 bodov 

V.  miesto    TARDÍK Milan    41 bodov

 

                  Z členov MsO SPZ Bratislava sa najlepšie umiestnili a poháre získali

I. miesto     MAIER               42 bodov

II. miesto    ČECH                41 bodov

III. miesto   BORÁK              36 bodov

                                          

 

 

BLAHOŽELÁME ! 

______________________________________________________________________

 

VÝSLEDKOVÁ   LISTINA 

streleckých pretekov  M - 400    20.4.2024

 

 I. miesto      Marek Martinovič      389 bodov

 II. miesto    Marián Tichavský      380 bodov

 III. miesto   Martin Čech              355 bodov 

 IV. miesto    Michal Pavelka         350 bodov

 V. miesto     Peter Vyhnálek          346 bodov

 

                                                                                       

                                                                    B L A H O Ž E L Á M E  !

 

__________________________________________________________________________________

 

I N F O R M Á C I A

 o možnosti úhrady členského v SPZ ( vrátane povinného poistného ) na roky 2024 a ďalšie roky

      Vážení kolegovia poľovníci, členovia MsO SPZ Bratislava,

      za účelom predĺženia platnosti členstva v SPZ a následne predĺženia platnosti poľovného lístka na roky 2024 a ďalšie roky, je možné vykonať úhradu členského v SPZ ( vrátane povinného poistného) vkladom v hotovosti, alebo bankovým prevodom na účet  MsO SPZ Bratislava.

       Číslo účtu : IBAN : SK15 0900 0000 0001 7852 8427

       Členské je možno uhradiť na 1 rok, na 5 rokov, alebo na 10 rokov podľa toho, na akú dobu budete požadovať poľovný lístok.

       Výška členského na rok 2024 je 20,00 €, Variabilný symbol je 2024.

       Výška členského na roky 2024 až 2028 , t.j. na 5 rokov je 100,00 €. Variabilný symbol je       20242028.

        Výška členského na roky 2024 až 2033 , t.j. na 10 rokov je 200,00 €. Variabilný symbol je             20242033

        Do správy pre prijímateľa uveďte prosím svoje meno a priezvisko a adresu.

        Po pripísaní úhrady členského na účet Vám následne bude vyhotovený poistný certifikát, potrebný pre predĺženie platnosti poľovného lístka v Obvodnej poľovníckej komore. 

        Tento certifikát o poistení zodpovednosti za škody, spôsobené pri výkone práva poľovníctva, ktorý platí pre všetky členské štáty Európskej únie, Vám vydáme buď osobne v Kancelárii MsO SPZ Bratislava, Heyrovského 1, počas stránkových hodín, alebo Vám ho podľa Vášho želania zašleme poštou, alebo e-mailom na Vašu e-mailovú adresu. 

        V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte  počas stránkových hodín v pondelok a v stredu na telefónnom  čísle 02/62410149, alebo na mobil 0911 976 269, resp. mailom na adresu: polovnici@msospzba.sk. V súrnych prípadoch mimo úradných hodín je moje  súkromné telefónne číslo : 0948 231183.

 

        S pozdravom " Poľovníctvu zdar ! "

         Ing. Eduard Pokorný

         predseda MsO SPZ

___________________________________________________________________________________