PS AMICUS

IČO:  
sídlo:

Bratislava

pôsobnosť: PR Rusovce-Čunovo

štatutárny zástupca:
poľovnícky hospodár:

 

pomocník hospodára :

 Mgr. Jozef Harman

mobil : 0949 450587

 JUDr. Ignác Behúl

 mobil : 0911 416780