Poľovnícka spoločnosť - PS O.S.N. Hunt

IČO: 424 17 295

sídlo:

 

pôsobnosť :

Pasienková 23/A
821 06 Bratislava

PR Dunaj


štatutárny zástupca:

 

 

 

 

poľovnícky hospodár :

RNDr. Oto Nevický (predseda)
MBA

 

telefón: 0907 770 022
e-mail : nevicky@nextra.sk

 

JUDr. Martin Ožvald

telefón : 0903 861 676

e-mail  : m_ozvald@yahoo.sk