Mestské lesy v Bratislave

pôsobnosť: PR Lesopark

štatutárny zástupca:

Ing. Marek Páva -  riaditeľ

Cesta mládeže 4
831 01 Bratislava

 

telefón: 02/54789033


poľovnícky hospodár: