Komisia poľovníckeho strelectva

Zloženie

Predseda:

Brštiak Milan

Členovia:

Ing. Nosál Jozef
Vinkler Milan
Vyhnálek Peter
Čech Martin
Kronauer Milan
JUDr. Ožvald Martin

Činnosť

  • Kontrolné streľby členov MsO SPZ
  • Výcvik uchádzačov o prvý poľovný lístok