Mestská dozorná rada MsO SPZ Bratislava

1.

Ing. Vančurová Dana– predsedníčka

2.
3.

Ing. Oravec Andrej
JUDr. Štefan Brunovský