Úvod

 

 


Mestská organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v Bratislave zastrešuje viac ako 2 600 členov Slovenského poľovníckeho zväzu s trvalým pobytom v Bratislave, ako aj 10 poľovníckych združení, respektíve poľov. spoločností  hospodáriacich v poľovných revíroch v územnom obvode mesta.

Mestská organizácia je najväčšou regionálnou organizačnou jednotkou SPZ, pod ktorú spadajú okresy Bratislava I. - V. Je špecifická veľkým počtom členov nezaradených do poľovníckych združení (bez revíru) a tým, že poľovnícke združenia v organizačnej štruktúre MsO hospodária v prímestských podmienkach s výrazným antropickým vplyvom veľkomesta a v rôznych prírodných podmienkach od lesov Malých Karpát cez rovinu Podunajskej nížiny, až po lužné lesy rastúce na brehoch rieky Dunaj a jeho ramenách. 

                                                           Ochrana mláďat