PS Devínska Kobyla

IČO: 50597230
DIČ:  
sídlo:

Dúbravka 5852
841 02 Bratislava- m.č. Dúbravka

pôsobnosť: PR Devínska Kobyla

štatutárny zástupca:

Ing. Arpád Figura PhD. - predsedapoľovnícky hospodár:

Mgr. Marek Martinovič
Nejedlého 15
841 02 Bratislava

 

telefón :0903/942109

e-mail :marekmartinovic@gmail.com