Mestské lesy v Bratislave

pôsobnosť: PR Lesopark

štatutárny zástupca:

Ing. Juraj  Zikmund - riaditeľ

Mgr. Rudolf Ivičič - námestník
Cesta mládeže 4
831 01 Bratislava

 

telefón: 02/54789033
e-mail: kutka@ba-lesy.sk


poľovnícky hospodár:

MUDr. Pavol Novák
Zrínskeho 1
811 03 Bratislava

 

telefón: 0903/470325