PS Sekýl

IČO: 36075957
sídlo:

Čsl. Tankistov 206
841 06 Bratislava

pôsobnosť: PR Holý Vrch

štatutárny zástupca:

Anton Kašák (predseda)
Čsl. Tankistov 206
841 06 Bratislava

 

telefón: 0903/888555


poľovnícky hospodár:

Ing. Eduard Pokorný
Tatranská 26
841 06 Bratislava

 

telefón: 0948/231183
e-mail: pokorní2@gmail.com