PS Devínska Nová Ves

DIČ: 2021859719
sídlo:

Pieskovcová 40
841 07 Bratislava

pôsobnosť: PR Devínska Nová Ves

štatutárny zástupca:

Oliver Pistovčak (predseda)
Pieskovcová 40
841 07 Bratislava

 

telefón: 0905 696580
e-mail: oliver.pistovcak@gmail.com


poľovnícky hospodár:

Ferdinand Vyhnálek
Pod Lipovým 21
841 07 Bratislava

 

telefón: 0905/390170
e-mail: vyhno.p@gmail.com