PZ Podunajské Biskupice

IČO: 31802346
sídlo:

Pšeničná 9
821 06 Bratislava

pôsobnosť: PR Podunajské Biskupice

štatutárny zástupca:

JUDr. Martin Ožvald (predseda)
Pšeničná 9
821 06 Bratislava

 

telefón: 0903/861676
e-mail: m_ozvald@yahoo.com


poľovnícky hospodár:

Štefan Ožvald
Pšeničná 9
821 06 Bratislava

 

telefón: 0903 409 611